Rok za predaju prijave za sudjelovanje u projektu „Igram, pišem, lajkam!“ je bio do 15.1.2023. 23:59:59